BELEDİYE BAŞKANIMIZ KAMİL AYDINLI’NIN 23 NİSAN İLE İLGİLİ MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 96. Yıldönümü olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin göstergesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

23 Nisan 1920 tarihi egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gün olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu gurur gününün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi ile dünyada ilk kez kutlanan çocuk bayramı, bu milletin geleceğine verdiği önemi de gözler önüne sermektedir.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin  açılışının 96’ıncı yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

BELEDİYEMİZİN BAHAR MEVSİMİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Müderis Mahallesi eski minare yolundaki parke çalışması sona erdi. Polis lojmanlarının önündeki sokakta yapılan parke çalışmalarının bir kısmı yapıldı bir kısmı ise önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır.

IMG-20160421-WA0030

IMG-20160421-WA0004

IMG-20160407-WA0006

IMG-20160422-WA0005

 

İlçemiz sokaklarında bulunan bazı merdivenlere yaşlılarımızın tutunarak kolay çıkabilmesi için demir korkuluklar yapıldı.Saman Mahallesinde bulunan Aksu Sokak’ta bulunan  merdivenin bakım ve onarım çalışması belediye ekiplerimiz tarafından devam ediyor.

20160419_140338

IMG-20160421-WA0033

IMG-20160421-WA0054

IMG-20160421-WA0045

 

Taşköprüzade Hayreddin Halil Bin Kasım Efendi Türbesi bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

IMG-20160421-WA0019

IMG-20160421-WA0023

 

KÜRE’YE MARKALAŞMA YOLUNDA ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri ve Küre Belediye Başkanlığı işbirliğinde Küre’nin tanıtım ve turizmi için yaz okulu açılacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri Küre ilçesinin tarihi dokusunun korunması, sokak siluetinin yeniden düzenlenmesi ve sağlamlaştırılması, ilçenin geleneksel el sanatları ile kültürel gelişimi konusunda araştırma yaparak yerinde incelemelerde bulundular. Belediye binasında yapılan toplantıda belediye ve üniversite öğretim üyeleri arasında yaz okulu açılması için protokol imzalandı.

Küre Belediye Başkanımız Kamil Aydınlı yaptığı açıklamasında “ Küre İlçemizi marka ilçe haline getirmek için dünyanın kabul ettiği köklü bir üniversiteyle birlikte ortak çalışarak, ülkemizin kurtuluşunda istiklal yolu, yani devletimizin cephane yolunun bu yoldan geçmesi hasebiyle hem görsel manada gelecek nesillere ilçemizin tarihini anlatmak, kurtuluşumuzdaki bu ilçenin önemini belirten objeleri gün yüzüne çıkartıp resmederek onlara görsel bir şölen hazırlamak istiyoruz. Bu sebeple marka bir üniversite olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiyle beraber ilçemizi de marka bir ilçe yapmak arzusuyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri ile ortak bir protokolle yaz okulu açacağız inşallah. “ dedi. 

Küre ilçe Belediye Başkanı Kamil Aydınlı’nın daveti üzerine ilçeye gelen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri, Prof. Dr. Zeynep Aygen, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Erataç, Tengüz Ünsal, Murat Mete Ağyar ve Ahmet Çetin Eyüp, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Bozkurt Belediye Başkanı A.Bozkurt Ekeş, ilçenin tarihi konak ve mekânları ile el sanatları ürünlerinin üretildiği Küre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

20160415_111057

IMG-20160418-WA0018

IMG-20160418-WA0006

IMG-20160418-WA0015

BELEDİYE BAŞKANIMIZ KAMİL AYDINLI’NIN 15-22 NİSAN TURİZM HAFTASI İLE İLGİLİ MESAJI

Turizm, iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır.

İlçemiz; coğrafi konumu, tarihi, kültürel zenginliği ve Küre Dağları Milli Parkı özelliğiyle doğası, turizmin bütün potansiyellerini içinde barındıran bir konumda bulunmaktadır. Kentimizin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin olduğunu gibi yerel yönetimlerinde görevi olmalıdır. Belediye olarak toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel mirasımıza sahip çıkarak her türlü çalışmaya destek veriyoruz.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasının, turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda etkili olmasını diler, kent değerlerimizin el birliği ile daha da geliştirilmesi ve tanıtılması adına yapılacak çalışmaların destekçisi olduğumu belirterek turizm haftasını kutlarım.

20141228_2939569354

3C2H7RLYR4V2012522123

19

1476603_1499598920326145_5209610057776077791_n

10313983_1560986094187427_2706106641454753504_n

10941519_1561005870852116_520282517916249934_n

10955244_1535092076776829_8504068119001389932_n

10997713_1561007344185302_1043661178207641534_n

20141228_3424188495

70915829

duz-sayfa-galerisi_1445428935_YC

kure_daglari

kuredag

kure-daglari-milli-parki-pan-parks-statusune-kavusacak-IHA-20110702AY440090-4-t

kure-daglari-nda-bisiklet-turizmi-atagi

kurede-kar-esareti-muhammed-komecoglu-kastamonuiha-002

kure-kar-esareti-muhammed-komecoglu-kastamonuiha

Mustafa Demirba+ş (8)

valla-kanyon-near-pinarbasi

VUYRCD8R6QM2012522123

895123-ersizlerdere-kanyonu-ii-kure

1230183-ersizlerdere-kanyonu-kure

İLÇEMİZ MÜDERİS MAHALLESİNDE TÜRBE YAPIM ÇALIŞMALARI

Belediyemizce ilçemiz  Müderis Mahallesi’ nde bulunan Taşköprüzade Hayreddin Halil Bin Kasım Hocanın mezarının bulunduğu yerde bakım onarım çalışmalarına başlanmıştır. Tek mezarın bulunduğu alan bakım ve onarım çalışmaları ile türbeye dönüştürülecektir.

 

“Taşköprüzade Hayreddin Halil Bin Kasım ” kimdir ;

Kastamonu-Küre’de medfun âlim ve velîlerin büyüklerinden. Ataları, Moğolların İslâm ülkelerini istilâsıyla Anadolu’ya gelmiş ve Kastamonu’ya yerleşmiştir. Hayreddîn’in babasının adı Kâsım, dedesinin adı ise Hacı Safâ idi.Doğum târihi bilinmemektedir. 1475 (H.879) senesinde vefât etti.

İlk öğrenimini memleketinde yaptıktan sonra Bursa’ya gitti. Bir müddet Molla İbn-i Beşîr’den ilim öğrendi. Bursa’dan Edirne’ye geldi. Burada Molla Hüsrev’in kardeşinden ilim öğrendi. Fahreddîn Acemî’den de tefsîr ve hadîs ilimlerini tahsîl etti. Edirne’den Bursa’ya gitti. Sultâniyye Medresesi müderrisi olan Şemseddîn Fenârî’nin oğlu Yûsuf Bâlî’den de bir müddet ilim öğrendi. SonraMolla Muhammed Yegân’ın yanına gitti. Bu zâtın sohbetlerinde ve hizmetinde bulundu. Burada fazîleti, güzel ahlâkı ve ilmi ile meşhûr oldu.O zaman Kastamonu beyi olan Candaroğlu İsmâil Bey, Taşköprü kasabasında Muzafferiyye Medresesini yaptırmıştı. Molla Yegân’dan yaptırdığı medreseye talebesinden birini müderris göndermesini istedi. Muhammed Molla Yegân da, Muzafferiyye Medresesine Molla Hayreddîn Halil’i müderris olarak gönderdi. İsmâil Bey, Hayreddîn Halil’e günde 30 akçe maaş tahsis etti. Ayrıca Küre’de çıkarılan bakır mâdeninden de 50 akçelik tahsisât ayırdı. Hayreddîn Halil, burada bir müddet rahat ve huzur içinde talebe yetiştirdi. Molla Hayreddîn’in Taşköprü’deki medreseye müderris tâyin edilmesinden sonra bu âile Taşköprüzâde diye anılmaya başlandı. Fâtih Sultan Mehmed Han, Candaroğulları beyliğini Osmanlı topraklarına katınca, Küre’deki gelirini alamaz oldu. Fâtih, İstanbul’da Sahn-ı Semân Medreselerini yaptırdığı sırada, Pâdişâhın hocası bulunan Hoca Hayreddîn, Molla Hayreddîn’i öğerek kendisinden ilim tahsil ettiğini bildirmişti. Bunun üzerine Sultan Mehmed Han da onu bu medreselerden birine müderris tâyin etti. Fakat kabul etmeyince, Fâtih, Hayreddîn Halil’i Taşköprü’deki Muzafferiyye Medresesi müderrisliğinden azletti. Bundan maksadı, Molla Halil’e İstanbul’da Sahn-ı Semân Medresesinin müderrisliğini kabûl ettirmekti. Hayreddîn Halil hazretleri maddî bakımdan sıkıntıya düşmesine rağmen, vazife istemedi. Taşköprü ileri gelenleri, MollaHalil’in sıkıntı yüzünden İstanbul’a gitmek için yola çıkamadığını zannedip, aralarında on bin akçe topladılar ve; “Bununla yol ihtiyâcını giderirsin” demek istediler. Fakat o, bunların hiçbirini kabûl etmedi. “Bana Allahü teâlâdan başkasından bir şey istemek uygun değildir.” dedi.

Daha sonra Küre kasabası halkı Taşköprü’ye geldi. Bir hayli yalvardıktan sonra, Hayreddîn Halil’i kasabalarına götürdüler. Burada her Cumâ günü vâz ve nasihat ederdi. İnsanlara, Allahü teâlânın dînini öğretirdi. Vefât edinceye kadar burada kaldı. Cenâzesi, vâz ettiği Hızır Efendi Câmiinin avlusuna defnedildi.

Molla Hayreddîn Halil, kırk sene Taşköprü’de Muzafferiyye Medresesinde müderrislik yaptı. Belâgat, usûl, tefsîr, hadîs ve fıkıh ilimlerinde büyük bir âlim idi. İslâmiyete çok ba?lİ, helâl ve haram oldu?u bilinmeyen Şüpheli Şeylerden sakİnmakta pek dikkatliydi. Temiz kalpli olup, temiz giyinirdi. Faydasİz iŞlerden, gİybetten, dedikodudan ve boş sözlerden uzak dururdu. Mescidde çok Kur’ân-ı kerîm okur ve îtikâf yapardı. Çok nâfile namaz kılar ve devamlı oruç tutardı.

Hocazâde’den nakledilir: ”Mevlânâ Hayreddîn Halil, Bursa’da Sultâniyye Medresesinde görevli iken, dersleri çok güzel ve tatlı anlatırdı. Ben bile ders saatini bekler, onun anlatışını dinlemekten zevk alırdım. Eğer yaşı benden çok genç olmasaydı, ondan ders almak isterdim.”

IMG-20160411-WA0001

20160405_102145

IMG-20160411-WA0014

IMG-20160411-WA0002

IMG-20160411-WA0008

 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ KAMİL AYDINLI’NIN REGAİB KANDİLİ MESAJI

Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için dua edenlerin, dualarının kabul olduğu bir Regaib Kandili’ne daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin Regaib kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

BELEDİYEMİZ EKİPLERİNCE YAPILAN PARKE DÖŞEME ÇALIŞMALARI

Belediyemiz, ilkbaharın gelmesiyle bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Belediyemiz ekiplerince Müderis Mahallesi Demirtaş Sokak ve Büyükbahçe Sokak’ta kaldırım kenarlarına su kanal parkesi döşemesi yapılmasının yanı sıra Büyükbahçe Sokak ve Aydın Sokağı birbirine bağlayan patika yola parke döşemesi ile merdiven yapıldı. Tek minarenin bulunduğu sokakta parke yol yapımı çalışmaları devam etmektedir.

20160317_081738

20160323_09143920160405_08304320160330_13261220160405_08302720160405_11135620160324_13230120160405_08292820160405_083010   20160404_14003920160404_150758

2016 BAŞKENTTE KASTAMONU GÜNLERİNDEN GERİYE KALANLAR

Belediyemiz bu yıl 12. si düzenlenen ‘’Başkentte Kastamonu Günleri 2016’’ ya  katıldı. Meşhur el dokuması Küre Kilimimizin tanıtım ve satışının yapıldığı 5 gün süren Kastamonu etkinliği, kilimlerimizin satılması ve misafirlerimizin ziyaretiyle son buldu.

20160402_130606

20160402_164331

20160402_163559

BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN MESCİD TAMAMLANDI

Belediyemiz ekipleri tarafından umumi wc yanına yapılan mescid tamamlanmış olup halkımızın hizmetine açılmıştır.

20160325_082940

20160325_082953

20160312_080802

20160312_080719