18057765_1364366790268915_1278099293415113075_n

BELEDİYEMİZCE TÜRBE YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bu yıl da çalışmalarımız arasına Ata mirasını aldık ve çalışmalara başladık. 16. Y.Y. da yaşamış olan Kastamonu Sancak Beyi Kızıl Ahmet Paşa oğlu İsfendiyaroğlu ibrahim Bey ve Nakşi Şeyhi Müderris Kethüzade Hacı Hasan Efendi’nin kabirlerini ve çevresini düzenleyerek en kısa zamanda ziyarete açmak için çalışmalarımız başladı. İlçemiz dini ve kültürel turizmi açısından önemli bir yeri olan türbemiz tahmini olarak bir ay içerisinde tamamlanarak ziyarete açılacaktır.

18157647_1364366963602231_406888310803859521_n

18057765_1364366790268915_1278099293415113075_n

20170227_164519

BELEDİYE BAŞKANIMIZ KAMİL AYDINLI’NIN ”MİRAÇ KANDİLİ” MESAJI

Miraç; âlemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce Peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam Âleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, çok değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam Âleminin mübarek Miraç Kandilini kutlar, bu mümtaz gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını diliyorum.

20170227_164519

BELEDİYE BAŞKANIMIZ KAMİL AYDINLI’NIN ”23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI” MESAJI

Milletimize özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin ve Cumhuriyet’in yolunu açan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 97. yılı hepimize kutlu olsun.

23 Nisan 1920’de kurulan TBMM, Ulu Önder’in öncülüğünde Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş, Cumhuriyet’i kurmuş, aldığı tarihi karar ve reformlarla bir milletin kaderini değiştirmiştir. Bugün çocuklarımız dünya çocuklarıyla beraber sevgi, barış ve kardeşlik mesajları verebiliyorsa, bunu Büyük Önder Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında verilen mücadeleye borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, herkesin ve özellikle çocuklarımızın  “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını” kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

17903478_1349488441756750_3751380416088744257_n

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, üyeleri ile birlikte ilçemizi ziyaret etti. Heyet, ilçemizi gezerek kentsel sit sınırlarını tespit etti, ayrıca yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgi verdi. Kurul üyeleri ile beraber Belediye Başkanımız Kamil AYDINLI, İlçe Kaymakamımız Fatih KAYABAŞI, İlçe Özel idare Müdürü ve personeli de eşlik ederek bilgi paylaşımında bulundular.

17903478_1349488441756750_3751380416088744257_n 17951599_1349489045090023_1326581352214775863_n 17904119_1349488738423387_8927370044711460620_n 17951833_1349488861756708_6829764662917437691_n

20170227_164519

BELEDİYE BAŞKANIMIZ KAMİL AYDINLI’NIN ”10 NİSAN POLİS GÜNÜ” MESAJI

172 yıl önce, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliğini temin etmek amacıyla kurulan Polis Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması huzur ve barış ortamının devamı için, üstün görev anlayışı içinde cansiperane gayretlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini geliştiren Polis Teşkilatımız bugün sahip olduğu araç-gereç, fiziki imkânlar ve eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatımızın, 10 Nisan Polis Günü’nü ve Polis Haftası’nı kutluyor, görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan güvenlik mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında olan personele sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

 

KÜRE BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU VE SOSYAL TESİSLERİ KİRA İHALESİ

GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ 

1 – Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait  Belediye Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler Binası  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 maddesinin ( c ) bendi  gereğince  Açık Artırma İhale  usulü ile ihale edilerek 10 yıllık süre için  kiraya verilecektir.

2 – İhale 13/04/2017  tarihinde Saat 14;30 da Belediye Toplantı Salonunda  toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 – İhaleye Ait Muhammen bedel Tahmini 1 yıllık kira bedeli olup ; 54.000,00,-TL  Geçici teminat tutarı ise 2.000,00,-TL.dır.

4— İhale İdari Şartnamesi ücretsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, Ancak İhaleye iştirak edecek olan istekliler İhale Dokümanlarını  100,00-TL’sı bedelle satın alarak ihaleye katılmak zorundadır.

5– İhaleye Katılacakların:

  1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, son üç ay içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı  içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile  tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
  2. e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  3. f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  4. g) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

6 – İhaleye iştirak edecek olanların  geçici teminat tutarlarını ve ihale Dokümanı bedelini İhale saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine makbuz karşılığı  yatırmaları gerekmektedir.

7 – İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatın yatırıldığına dair makbuz ve  istenen belgelerle birlikte    Belediye Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.