SINAV SONUÇLARININ İLANI

KÜRE BELEDİYESİ 375 SAYILI KHK-GEÇİCİ 24.MADDESİNİN 38 VE 39.MADDELERİNE İSTİNADEN YAPILAN SINAV SONUÇLARININ İLANI

KÜRE BELEDİYESİ SINAV KOMİSYONU TESPİT TUTANAĞI-No:2

              24.12.2017 Tarihinde yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak 01/01/2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ” hakkındaki tebliğinin 38 ve 39 uncu Maddelerine istinaden 13/03/2018 Salı günü saat 10.00’da yapılan Uygulamalı Sınav Yöntemi ile yapılan sınav sonucunda;

Aşağıda Ad ve Soyadları yazılı kişilerin personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilebilmeleri amacıyla sınav komisyonunca yapılan “Uygulamalı Sınav” sonucunda başarılı olanlar tespit edilmiştir.

UYGULAMALI SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLANLARIN İSİM LİSTESİDİR. 

 

SIRA NO

 

ADI- SOYADI                                      

SONUÇ AÇIKLAMA
1 AYHAN KARA BAŞARILI Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Devam Etmektedir.
2 ALİ SÜZGÜN BAŞARILI Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Devam Etmektedir.
3 COŞKUN G.TAŞPINAR BAŞARILI
4 SEÇKİN GÖKGÖZ BAŞARILI
5 UĞUR KARAŞ BAŞARILI
6 EŞREF AYTEKİN BAŞARILI
7 MEHMET ATAR BAŞARILI Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Devam Etmektedir.
8 ÖZKAN YÜKSEL BAŞARILI Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Devam Etmektedir.
9 SATI MEHMET KORKMAZ BAŞARILI

Küre Belediyesi Sınav Komisyonu Başkanlığı

 

 

KÜRE BELEDİYESİ 375 SAYILI KHK-GEÇİCİ 24.MADDESİNİN 39.MADDESİNE İSTİNADEN YAPILACAK SINAV İLANI

Belediye Başkanlığımızca “Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar” tebliğinin 39.maddesi gereğince Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav 13 Mart 2018 Salı günü saat 10.00’da Belediye Başkanlığımızca oluşturulacak olan sınav alanında “Uygulamalı Sınav “olarak yapılacaktır.

Hak Sahiplerine ilanen duyurulur.

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR:

 S.NO             T.C.KİMLİK NO                          ADI SOYADI    

1-                      57*******78                                Ayhan KARA

2-                      18*******12                                Ali SÜZGÜN

3-                      42*******08                               Coşkun Gamber TAŞPINAR

4-                      54*******60                               Seçkin GÖKGÖZ

5-                      16*******46                                Uğur KARAŞ

6-                      55*******52                                Eşref AYTEKİN

7-                      25*******80                                Mehmet ATAR

8-                      14*******12                                 Özkan YÜKSEL

9-                      14*******38                                Satı Mehmet KORKMAZ