Küre Belediyesi Çok Amaçlı Sosyal Tesis Binasında Sona Doğru

Belediye Başkanlığımıza ait olan Küre Belediyesi Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri Binasının 3.katında inşa edilen Çok Amaçlı Salonda dekorasyon ve iç dizayn çalışmalarında sona yaklaşılıyor.Çok amaçlı salonumuz Düğün Salonu olarak kullanılmakla birlikte sinema, tiyatro vb. gibi etkinliklerinde yapılabileceği şekilde planlanarak inşa edilmiştir.

Otel olarak inşa edilen 2. katında 15 oda bulunmakta olup 1.katının otele ait restoran ve kafeterya olarak hizmete sunulacaktır.

DSCF7089

DSCF7079

DSCF7073

DSCF7068

DSCF7059

DSCF7064

DSCF7033

DSCF7009

DSCF7001

ççç

 

çşç çç  şşçş

 

KÜRE BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU VE SOSYAL TESİSLERİ KİRA İHALESİ İLANI

logo-beyaz

T.C.

KASTAMONU İLİ

KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ

 

1 – Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Belediye Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler Binası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Artırma İhale usulü ile ihale edilerek 10. yıllık süre için kiraya verilecektir.

2 – İhale 10/04/2015 tarihinde Saat 14;30 da Belediye Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 – İhaleye Ait Muhammen bedel Tahmini 1 yıllık kira bedeli olup ; 60.000,00,-TL Geçici teminat tutarı ise 1.800,00,-TL.dır.

4— İhale İdari Şartnamesi ücretsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, Ancak İhaleye iştirak edecek olan istekliler İhale Dokümanlarını 100,00-TL’sı bedelle satın alarak ihaleye katılmak zorundadır.

5– İhaleye Katılacakların:

  1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, son üç ay içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
  2. e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  3. f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  4. g) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), (e)   de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

6 – İhaleye iştirak edecek olanların geçici teminat tutarlarını ve ,ihale Dokümanı bedelini İhale saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine makbuz karşılığı yatırmaları gerekmektedir.

7 – İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatın yatırıldığına dair makbuz ve istenen belgelerle birlikte  ile birlikte Belediye Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 

                                                                                                                             KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

Belediye Başkanımız Kamil AYDINLI’nın Çanakkale Zaferi 100.Yıldönümü İle İlgili Mesajı

”Çanakkale zaferi, Türk Milleti’nin kaderiyle birlikte, dünya tarihinin seyrini de değiştiren en önemli olaylardan biridir. Bu zafer, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk Milleti’nin neleri başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Türk Milleti Çanakkale’de, bütün yokluklara ve zorluklara karşı imkansızı başarmış, canı pahasına çok uluslu büyük bir güce “dur” diyerek, bağımsızlığımızı hedef alan tehditlere geçit vermemiş ve tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez” gerçeğini kabul ettirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası, Türk askerinin vatan sevgisi ve bağımsızlık inancı zaferin temelini oluşturmaktadır. Çanakkale’de kazanılan sadece askeri bir zafer değil, insanlık dersi veren bir kahramanlık öyküsüdür.

Bu aziz vatanda, canımızdan ve malımızdan emin olarak, Türk olmanın onuruyla, bağımsız bir hayat sürdürebilmemize imkan sağlayan tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükran duygularıyla doluyuz. Bu münasebetle Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümünde; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Türk Milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi şükranla anıyor saygılarımı sunuyorum.”

Belediye Başkanımız Kamil AYDINLI’nın İstiklal Marşı’nın Kabulü İle İlgili Mesajı

‘’İstiklal Marşı’mız; tarihten silinmek istenen milletimizin uyanışını, dirilişini, milli ve manevi değerler doğrultusunda var olmasını vurgulayan edebi eserdir. Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı Türk milletinin onurlu mücadelesini ve bağımsızlığını yansıtan ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesinin 94. Yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

Milli şairimiz ve merhum Mehmet Akif Ersoy, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu en güzel şekilde yansıtmaktadır. Vatanı için canını feda eden Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, vatanın kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. İstiklal Marşı’nı şair ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın” derken, verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade etmiştir.

İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 94. Yıldönümünde Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif ERSOY ve bütün İstiklal kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.’’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Belediye Başkanlığımızca Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile 8 Mart 2015 Pazar günü Belediye Düğün Salonunda saat 14:00 – 18:00  arası  düzenlemiş olduğumuz etkinliğe tüm kadınlarımız davetlidir.

Belediye Başkanımız Kamil AYDINLI’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile İlgili Mesajı

8Mart

Kadınlar toplumumuzda en özverili, fedakar, üretken ve çalışkan bireylerdir. Aile kurumunun temel yapı taşı olan ve aile hayatımızın önemli aktörleridir. Kadınlarımız eş olarak, anne olarak yaşam boyunca her alanda zor ve önemli sorumluluklar üstlenmektedirler.

Kurtuluş Savaşının kazanılmasında gösterdikleri destansı başarılar hafızalarımızdadır. Savaş sonrasında da ülkemizin uygarlıklar seviyesine ulaşması için yaptıkları çalışmalar ile başarı sağlamışlardır.

Kadınların toplumda güçlerini ortaya koymaları hem kendisine hem ailesine hem de topluma değer sağlayacak ve o milleti iyi bir yaşam düzeyine ulaştıracaktır.

Daha uygar ve sağlıklı bir toplum ve gelecek için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır. Kadınlara verilmiş bu güzel güne saygı duymalı ve onları sadece bir günle değil her zaman hatırlamalıyız.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan, başta Şerife Bacı’nın torunları olan Kastamonulu kadınlarımızın ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı günler dilerim.

Kamil AYDINLI

Belediye Başkanı

Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu Kahramanlarını Anma Programı

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıkla Türk kadının fedakarlık sembollerinden biri haline gelen Şehit Şerife Bacı, 94. ölüm yıl dönümünde Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle anıldı.

Anma programına MHP İstanbul Milletvekili Murat BAŞESGİOĞLU, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN, Küre Belediye Başkanı Kamil AYDINLI, işadamları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Şerife Bacı Platformu’nun  ”İstiklal Yolu Kahramanları ve Şehit Şerife Bacı Anma Günü” adı altında düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kurtuluş Savaşı’ndan canlandırılan tiyatro gösterisi ile devam etti. İstiklal Yolunun Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi ile ilgili protokol konuşmaları ve Abdullah Civliz’in seslendirdiği kahramanlık türküleriyle sona erdi.

 

DSCF6532

DSCF6529DSCF6528DSCF6527DSCF6511DSCF6507DSCF6538DSCF6536

BAŞKENTTE KASTAMONU GÜNLERİ 2015

 

 

 

KASTAMONU-FED-BILLBOARD-20152

 

Belediyemiz bu yıl 11.si düzenlenen Başkentte Kastamonu Günleri 2015 etkinliğinde yer alacaktır. Etkinliğin açılışı ilimiz ve tüm ilçelerinin katılımıyla 11 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacak olup, tüm vatandaşlarımızı, Kastamonulu ve Küreli  hemşehrilerimizi Başkentte Kastamonu Günleri 2015 etkinliğine davet ediyoruz.Küre Belediyesine ait kilim atölyesinde Küreli bayanlar tarafından dokunan meşhur el dokuması Küre kilimleri stanttaki yerini alarak ziyaretlerinizi bekliyor.

 

DSCF6352 DSCF6354 DSCF6355 DSCF6361  DSCF6363 DSCF6367 DSCF6384 DSCF6428 DSCF6469

 

BELEDİYE DÜĞÜN SALONU VE SOSYAL TESİS ÇALIŞMALARI

Belediye Başkanlığımıza ait olan Düğün Salonu ve Sosyal Tesisler binasının 2. ve 3. katında çalışmalarımız devam etmektedir.
2. katının sosyal tesis olarak tanzim edilmesi düşünülmekte olup buna göre inşa edilmektedir. 3. katında  da düğün salonu yapılmak üzere tadilat çalışmaları hızla devam etmektedir. Düğün salonu ve sosyal tesisler binamızın bahar aylarında halkımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır.

987541

KÜRE’DE KAR MÜCADELESİ

Yeni yıla girdiğimiz hafta başlayan yoğun kar yağışı, belediye ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla devam etmektedir. Gece- gündüz devam eden karla mücadele çalışmaları, belediye ekiplerinin kar yağışının sona ermesiyle ana cadde üzerinde ve çarşı içerisinde biriken kar yığınlarını iş makineleri ve kamyonlar yardımıyla ilçe dışına taşımaları ile devam etmektedir.

12

111010897802_10152988447738756_5104781406610047561_n10906455_10152983300768756_3478984442430493889_n