KÜRE BELEDİYESİ ARABULUCULUK KOMİSYONU

KÜRE BELEDİYESİ ARABULUCULUK KOMİSYONU

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri Küre Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.


Komisyon İrtibat Bilgileri

Küre Belediye Başkanlığı

Adres:  Camievsat Mahallesi Atatürk Cad. No:38/301
Küre/KASTAMONU

Telefon:  (366) 751 21 09

E-posta : kurebelediyesi@hotmail.com

Birim Müdürlükleri

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü: Ergün DUR (Mali Hizm.Müd.)

İLETİŞİM:

TEL: (366) 751 21 09-751 23 09

FAKS:(366) 751 30 28

e-mail: kurebelediyesi@gmail.com

 

2-Yazı İşleri Müdürlüğü: Atiye Makbule ONAT (Yazı İşl.Müd.)

İLETİŞİM:

TEL: (366) 751 21 09

FAKS:(366) 751 30 28

e-mail: kurebelediyesi@gmail.com

Encümen Üyeleri

2014 YILI ENCÜMEN ÜYELERİ:

 

Kamil AYDINLI (Belediye Başkanı-Encümen Başkanı)

 

İsmail TURAN (Seçilmiş Üye)

 

Seyfettin TULUM (Seçilmiş Üye)

 

Ergün DUR(Mali Hizmetler Müdürü)

 

Atiye Makbule ONAT (Yazı İşleri Müdürü)

Meclis Üyeleri

KÜRE BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

 

  • Kamil AYDINLI( Belediye Başkanı-Meclis Başkanı

 

  • İbrahim ONAT

 

  • Şerafettin ÇETİN

 

  • İsmail TURAN

 

  • Emrullah SEZER

 

  • Şaban TURAN

 

  • Seyfettin TULUM

 

  • Özgür KARABACAK

 

  • Lale ÖZCAN

 

  • Adil DİNLER