İstiklal Yolu

İstiklal Yolu, İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara’ ya uzanan, Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu’ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan 340 km’lik yoldur.

1918 yılı sonlarında devletin merkezi olan İstanbul işgal edilmiş, ordu dağıtılmış, silah ve cephanelere işgal kuvvetlerince el konulmuştu. Anadolu hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerinin kuşatması ve saldırısıyla karşı karşıya idi.Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılı Mayısında tarihin ve Türk ulusunun kaderini değiştirecek bir adım attı ve milli mücadeleyi başlattı.Türk için “Ya İstiklal Ya Ölüm” vardır Atatürk’ e göre.İşte bu sebeple Türk Ulusununun varlığını koruyabilmesinin mutlak ve tek yolunun Milli Mücadele ile olacağına inanarak kurtuluş mücadelesini başlattı.

Milli Mücadelede Anadolu’da düşman işgaline uğramamış tek bölge Karadeniz, Anadolu’nun dışarı açılabileceği tek güvenli yer ise Kastamonu İnebolu Limanı idi. Birçok yerin işgal edilmesi dışarıdan gelecek destek ve yardımlar açısından İnebolu-Ankara hattını çok önemli kılmıştır. Bu noktada İnebolu’dan Ankara’ya oluşturulan lojistik hattında İstanbul’dan kaçırılan, Rusya’dan satın alınan cephane, lojistik malzeme ve Milli Mücadele’ye katılacak birçok insan, düşünce adamı Ankara’ya ve Anadolu’ya bu yolla sevk edilmiştir. İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah, cephane ve dava adamları açıktan ve her türlü hava şartlarında kayıklarla İnebolu kıyılarına çıkarılıyordu. Bu yolla gelen silah ve cephanede Kastamonu’nun kahraman kadınları, yaşlıları ve çocukları tarafından çok zor şartlarda Ankara’ya taşınıyordu. İşte bu sebeplerden, İnebolu’dan Ankara’ya uzanan bu zorlu yola “İSTİKLAL YOLU” denilmektedir. İstiklal Yolu İnebolu sahilinden başlayıp sırası ile Küre, Seydiler, Kastamonu, Çankırı ve  Ankara’ya uzanan yoldur.

K          astamonu Valiliği İstiklalin ruhunu taşıyan bu yol üzerindeki birçok tarihsel yapıyı restore etmiş, yeni işlevler vermiştir.İstiklal Yolunun İnebolu-Kastamonu arası, Kastamonu il sınırları içerisindeki 95 km’lik bölümü Kastamonu Valiliği tarafından işaretlenerek yürüyüş yolu olarak düzenlenmiştir. 2006 yılından beri Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu’dan İnebolu’ya uzanan “İstiklal Yolu ve Atatürk Yürüyüşü” düzenlenir.