KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ

1 – Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Camievsat Mahallesi Atatürk Caddesi No.38/A adresindeki, (Belediye Hizmet Binası Zemin Kat) işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 maddesinin ( c ) bendi gereğince Açık Artırma İhale usulü ile ihale edilerek 10 yıllık süre için kiraya verilecektir.

2 – İhale 21/06/2018 tarihinde Saat 14;30 da Belediye Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 – İhaleye Ait Muhammen bedel Tahmini 1 yıllık kira bedeli olup ; 24.000,00,-TL Geçici teminat tutarı ise 1.500,00,-TL.dır.
4— İhale İdari Şartnamesi ücretsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, Ancak İhaleye iştirak edecek olan istekliler İhale Dokümanlarını 50,00-TL’sı bedelle satın alarak ihaleye katılmak zorundadır.
5 – İhaleye iştirak edecek olanların geçici teminat tutarlarını ve ihale Dokümanı bedelini İhale saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine makbuz karşılığı veya Belediye Başkanlığımızın T.C Ziraat Bankası Küre şubesindeki cari hesabımıza yatırmaları gerekmektedir.

6 – İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatın yatırıldığına dair makbuz ve istenen belgelerle birlikte Belediye Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI