KÜRE BELEDİYESİ 375 Sayılı KHK-Geçici 24.Maddesinin 33.Maddesine İstinaden Tespit Komisyonu Sonuçlarının İlanı