KÜRE BELEDİYESİ 375 SAYILI KHK-GEÇİCİ 24.MADDESİNİN 39.MADDESİNE İSTİNADEN YAPILACAK SINAV İLANI

Belediye Başkanlığımızca “Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar” tebliğinin 39.maddesi gereğince Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav 13 Mart 2018 Salı günü saat 10.00’da Belediye Başkanlığımızca oluşturulacak olan sınav alanında “Uygulamalı Sınav “olarak yapılacaktır.

Hak Sahiplerine ilanen duyurulur.

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR:

 S.NO             T.C.KİMLİK NO                          ADI SOYADI    

1-                      57*******78                                Ayhan KARA

2-                      18*******12                                Ali SÜZGÜN

3-                      42*******08                               Coşkun Gamber TAŞPINAR

4-                      54*******60                               Seçkin GÖKGÖZ

5-                      16*******46                                Uğur KARAŞ

6-                      55*******52                                Eşref AYTEKİN

7-                      25*******80                                Mehmet ATAR

8-                      14*******12                                 Özkan YÜKSEL

9-                      14*******38                                Satı Mehmet KORKMAZ