Küre Madeninin Tarihçesi

Küre’nin yerleşim yeri olarak kurulmasının nedeni yüzyıllar öncesinden beri süregelen Bakır Madeni yüzündendir.

 

İlçenin tarihi ilk çağın derinliklerine kadar uzanmaktadır. İlçedeki bakır madeni sebebi ile bölgede hüküm süren medeniyetlerin, kavimlerin ve imparatorlukların sürekli ilgisini çekmiştir. İlçenin tarihi madenin tarihi ile paralellik arz etmektedir. Bulunan kayıtlar ve bulgular Paflagonyalılar döneminden bu yana bölgede yerleşim olduğunu göstermektedir.

 

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine kadar madenleri Cenevizliler işletmekte idi. Cenevizliler Karadeniz kıyısına kurdukları koloniler vasıtası ile madenleri işletmişlerdir. İlçede bulunan eski maden galerileri ve aletler Bizans döneminde de madenlerin işletildiğini göstermektedir.

 

1292 tarihinde bölgenin Candaroğulları beyliğinin egemenliğine geçmesi ile Küre tarihteki en hareketli dönemine başlamıştır. Osmanlılar Döneminde işletmesinden dağıtımına kadar kanunlar koyularak daha verimli bakır elde edilmiştir.

 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinde kullandığı topların bakır Küre’den gitmiştir. Ayrıca ufak çaplı toplar Küre’de dökülerek devlete teslim edilmiştir. Bunun anısına 1455 yılında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından ilçemize Hoca Şemsettin Camii yaptırılmıştır.

 

İlçemizde madenler 1959 Yılında devlet tarafından Etibank Bakırlı Pirit İşletmesi kurularak Aşıköy yatakları açık işletme olarak faaliyete geçmiştir. 2004 Yılında özelleştirilerek Cengiz Holding tarafından satın alınmış ve halen üretime devam etmektedir.