KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU KURMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU KURMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
6.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

 

Derneğimizin 6.Olağan Genel Kurulu 28/06/2019 Tarihinde Hükümet Konağı Bahçesinde bulunan Çandı Kafe’de saat 15:00’de aşağıdaki gündemle yapılacak olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12/07/2019 Tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2- Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider Tablolarının Okunması
5-Denetim Kurulu Raporunun Okunması
6-Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
7-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış