TOKİ KONUTLARI SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ

T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ilçemizde inşa edilen Maçka Tipi 106 Adet için 15 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen kura sonucu belirlenen hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 02 Ocak 2017-13 Ocak 2017 Tarihleri arasında T.C.Ziraat Bankası A.Ş.Küre Şubesinde belirlenen programa göre gerçekleşecektir.

Banka Sigorta  Muamele Vergisi, banka komisyonu, emlak vergileri ve sigorta ücretleri vb. ödemeler hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanırken konut peşinat tutarları üzerine eklenerek ödenecektir.

Açıklanan satış bedellerine KDV dahil edilmemiştir. Satışı yapılan konutun teslim tarihinde; başlangıçtaki satış fiyatı ve teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönem artışı tutarları toplamı üzerinden hesaplanan toplam satış bedeli esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV Oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı peşin tahsil edilecektir. 106 Adet konuta ait sözleşme imzalama programı aşağıda gösterilmiş olup, konutlara ait hak sahipliği listesi ,sözleşme bedeli ve konut fiyat listeleri belediyemiz ilan panosunda görülebilir ve belediyemizden bilgi alınabilir.

 

KASTAMONU KÜRE 106 ADET KONUT  ASİL HAK SAHİPLERİ  SÖZLEŞME İMZALAMA  PROGRAMI

MAÇKA TİPİ 2+1 DAİRELER

02.01.2017 PAZARTESİ                                              TOPLAM DAİRE

B1-1 – B1-2 BLOK                                                           22 ADET

03.01.2017 SALI                                                             TOPLAM DAİRE 

B1-3 – B1-4 BLOK                                                           23 ADET

04.01.2017 ÇARŞAMBA                                               TOPLAM DAİRE

B1-5 – B1-6 BLOK                                                            21 ADET

05.01.2017 PERŞEMBE                                               TOPLAM DAİRE

B1-7 – B1-8 BLOK                                                           24 ADET

06.01.2017 CUMA                                                          TOPLAM DAİRE

B1-9 BLOK                                                                       11 ADET

 

SÖZLEŞME İMZALAYAMAYANLAR 09.01.2017 – 13.01.2017 TARİHLERİ ARASINDA İMZALAYABİLECEKLERDİR.