bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
ARABULUCULUK KOMİSYONU Tarihi: 05.09.2019

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

KÜRE BELEDİYESİ ARABULUCULUK KOMİSYONU
 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.
 
6325 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.
 
Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri Küre Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
 
 
Komisyon İrtibat Bilgileri
Küre Belediye Başkanlığı
Adres:  Camievsat Mahallesi Atatürk Cad. No:38/301
Küre/KASTAMONU
Telefon:  (366) 751 21 09
E-posta : kurebelediyesi@hotmail.com