bilgi@kure.bel.tr 0 (366) 751 21 09
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" Kararı Tarihi: 25.07.2023

Küre Belediye Başkanlığı - Kastamonu

KASTAMONU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

D U Y U R U

 

Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Çiçekyazı Köyü ve Küre İlçesi, Ersizler Köyü Mevkii'nde (101 ada, 628  ve  423  parsel  dahilinde)  Kastamonu  İl  Özel  İdaresi  tarafından  yapılması planlanan ''HÜİB:37/2023-06 (ER: 3462738) Numaralı Sahada Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi' ile ilgili olarak Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası tarafımızca incelenmiş olup; proje hakkında ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereği Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilmiştir.

 

      İlgililerin bilgilerini rica ederiz…/…/2023